2107757184 Παπαδιαμαντοπούλου 94, Αθήνα info@garant-med.gr